Saturday, March 24, 2007

Pembentangan

*Pastikan rakan-rakan anda mendapat mesej yang ingin anda sampaikan.

Pembentangan Kumpulan & Individu


  • Tema pembentangan mestilah berkaitan dengan tajuk laman web kumpulan & individu

  • Bentuk pembentangan adalah bebas. Pelajar boleh membuat pembentangan formal (ceramah & diskusi), bentuk kreatif atau gabungan kedua-duanya (formal & kreatif).

  • Bagi pembentangan formal, pastikan anda mempunyai plan B (alternatif) sekiranya komputer bermasalah.

  • Masa: 5-10 minit.

  • Sesi soal-jawab, perbincangan & rumusan: 30 minit.

  • Markah: 5 markah (50% daripada segmen markah sahsiah & ketrampilan diri)