Sunday, January 7, 2007

Silibus Kursus


PENGENALAN


Minggu 1


 • Pengenalan

 • Falsafah kejadian manusia


ASAS PERMULAAN KEHIDUPANMinggu 2 • Asas Biologi

 • Perkembangan Prenatal

 • Kelahiran

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN FIZIKAL, KOGNITIF & SOSIO-EMOSI


Minggu 3 • Bayi

Minggu 4 • Kanak-kanak Awal

Minggu 5 • Kanak-kanak Pertengahan dan Akhir

Minggu 6 • Remaja

Minggu 7 • Dewasa Awal

Minggu 8 • Dewasa Pertengahan

Minggu 9 • Dewasa Akhir

FANA MENUJU BAQA


Minggu 10 • Kematian

WACANA & DISKUSI


Minggu 11 • Isu-isu Perkembangan & Pertumbuhan Manusia

Minggu 12-14 • Pembentangan Projek Kumpulan
No comments: