Monday, January 21, 2008

Tugasan Individu

Soalan:

Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan Id, Ego dan Superego?


Format Jawapan

Setiap tugasan hendaklah:

  1. Menyatakan nama, nombor matrik, program pengajian, tarikh dan tajuk tugasan
  2. Ditulis mengikut 'Gaya UKM'
  3. Dihantar melalui e-mel
  4. Mengandungi bibliografi atau rujukan kandungan
  5. Bukan ciplak

Tarikh Akhir

Tugasan pertama perlu dihantar sebelum atau pada 25 Januari 2008 (Jumaat)

Kelas & Tutorial

Berikut adalah masa bagi kelas dan tutorial bagi Semester II (2007/2008) :

Kelas
  • 8.00 - 10.00 pagi (Selasa)

Tutorial
  • Tutorial I - 12.00 -1.00 tengahari (Selasa)
  • Tutorial II - 2.00 - 3.00 petang (Selasa)
  • Tutorial III - 9.00 -10.00 pagi (Rabu)

*Sila rujuk notis bagi mengesan lokasi kelas dan tutorial.