Friday, February 23, 2007

Garis Panduan LamanBahasa
 • Bahasa Melayu/ Malaysia Tinggi

Etika

 • Ikhlas dalam penyebaran maklumat
 • Bukan ciplak (sila nyatakan sumber rujukan)
 • Memastikan kredibiliti sumber

Asas Penilaian

 • Kandungan - 50%
 • Profesionalisme (ejaan, bahasa, rujukan, susunan dll.) - 20%
 • Interaktif - 10%
 • Kreativiti - 10%
 • Populariti - 10%

Tarikh Penilaian

 • 1 Febuari 2007 - Pengenalan
 • 15 Febuari 2007 - Pengisian
 • 3 Mac 2007 - 21 Soalan objektif (betul salah @ aneka pilihan) & 3 soalan subjektif
 • 15 Mac 2007 - Isu-isu berkaitan
 • 3 April 2007 - Populariti

No comments: