Monday, January 21, 2008

Tugasan Individu

Soalan:

Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan Id, Ego dan Superego?


Format Jawapan

Setiap tugasan hendaklah:

  1. Menyatakan nama, nombor matrik, program pengajian, tarikh dan tajuk tugasan
  2. Ditulis mengikut 'Gaya UKM'
  3. Dihantar melalui e-mel
  4. Mengandungi bibliografi atau rujukan kandungan
  5. Bukan ciplak

Tarikh Akhir

Tugasan pertama perlu dihantar sebelum atau pada 25 Januari 2008 (Jumaat)

No comments: