Monday, April 21, 2008

Skima Pemarkahan Projek KumpulanPecahan Skima Pemarkahan Kertas Kerja Kumpulan


Format dan Profesionalisme


 • Muka hadapan, pendahuluan, kekemasan, format penulisan, tatabahasa, muka surat, tertib

 • Markah keseluruhan: 3 markah

Isi Kandungan • Dua markah bagi setiap isi kandungan yang tepat dan relevan

 • Markah keseluruhan: 20 markah

Kesimpulan • Markah penuh bagi kesimpulan yang tepat, padat dan bernas

 • Markah keseluruhan: 3 markah

Rujukan • Mesti ditulis mengikut format Gaya UKM

 • Markah penuh diberikan jika mempunyai sekurang-kurangnya lima rujukan daripada sumber yang berkredibiliti

 • Markah keseluruhan: 4 markah

Punca Markah ditolak • Plagiat – tidak menyatakan sumber petikan karya individu lain

 • Tiada muka surat

 • Tiada daftar/senarai isi kandungan

 • Kesalahan ejaan dan tatabahasa

 • Tidak mengikut gaya UKM
 • Penghantaran lewat : Selepas 15 April 2008 & kurang daripada 15 halaman bercetak

No comments: